Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Goede Afspraken maken goede vrienden…

 

Voor wie?

Al onze sportkampen worden in het Nederlands gegeven.

Iedereen kan inschrijven voor onze sportkampen.

 

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Via de website www.sportyfun.be. Er kan enkel ingeschreven worden voor een volledig sportkamp.

 

Inbegrepen in de deelnameprijs

De deelnameprijs omvat het volledige sportprogramma onder leiding van sportlesgevers, een verzekering lichamelijke ongevallen, gebruik van het materiaal, accomodatie, eventueel busvervoer en eventuele inkomgelden.

Het 10-uurtje, lunchpakket, 4-uurtje en voldoende drank worden door de deelnemers zelf meegebracht.

 

Speciale tarieven

Er zijn geen kortingen op onze sportkampen mogelijk.

 

Inschrijving

De inschrijving is defintitief van zodra u op de website akkoord gaat met de algemene voorwaarden en u klikt op “Reserveren en betalen”.

U ontvangt dan ook een mail om de reservatie te bevestigen.

U kan dan nog wachten met de betaling en op een later tijdstip betalen via uw account op de website.

 

Betaling

U hoeft het sportkamp niet meteen bij de reservatie te betalen. De betaling moet wel ten laatste 1 maand voor aanvang van het kamp voldaan worden.

Betalen kan enkel via uw account  op onze website.

 

Annulering

1. Indien niet kan deelgenomen worden aan een sportkamp waarvoor ingeschreven werd, kan het deelnemingsgeld worden terugbetaald of aangerekend:

 

* wegens ziekte of ongeval op voorwaarde dat u vzw SportyFun onmiddellijk via e-mail inlicht en een origineel gedateerd medisch attest indient. In dit geval wordt 10% van het betaalde deelnemingsgeld ingehouden of aangerekend.

 

* wegens andere redenen op voorwaarde dat de inschrijving minstens één maand voor aanvang van het sportkamp via e-mail wordt opgezegd. In dit geval wordt 20% van het betaalde bedrag ingehouden of aangerekend.

 

* wegens andere redenen op voorwaarde dat de inschrijving minstens 10 dagen voor aanvang van het sportkamp via e-mail wordt opgezegd. In dit geval wordt 50% van het betaalde bedrag ingehouden of aangerekend.

 

* in uitzonderlijke gevallen of bij te weinig inschrijvingen kan het sportkamp geannuleerd worden. In dit geval wordt het betaalde bedrag volledig terugbetaald.

 

* Bij ernstig of herhaaldelijk individueel probleemgedrag kan een kind de

                  toegang tot het sportkamp ontzegd worden door de verantwoordelijke.

De reden zal aan de ouders gemotiveerd worden. In dit geval wordt het betaalde bedrag verminderd met het aantal deelgenomen dagen en 20% administratieve kost terugbetaald.

 

2. Regels met betrekking tot het niet-terugbetalen of volledig aanrekenen van het deelnemingsgeld:

 

* Indien de deelnemers niet komen opdagen zonder voorafgaande melding.

  

Ongeval en verzekering

Vzw SportyFun heeft voor alle kinderen een verzekering lichamelijke ongevallen afgesloten. Bij kwetsuur of ongeval worden dokter of ziekenhuis geconsulteerd en worden de ouders verwittigd. Als er kosten zijn, moeten die door de ouders zelf worden betaald vooraleer ze kunnen worden ingegeven bij de verzekering vzw SportyFun.

Als een kind moedwillig schade toebrengt aan derden of een ander kind kwetst, zal onze verzekering de ouders aanspreken om zelf de kosten te dragen of ze te vergoeden via hun familiale verzekering.

 

Getuigschriften ziekenfonds en werkgever

Ouders die recht hebben op een tussenkomst van het ziekenfonds en/of werkgever voor deelname van hun kind(eren) aan onze sportkampen, moeten een aanvraagformulier van het ziekenfonds en/of werkgever kunnen voorleggen, met vermelding van naam en periode van het sportkamp en een vignet. Na ontvangst van de betaling, wordt het aanvraagformulier door ons ondertekend teruggestuurd. Dit gebeurt uiteraard na de vakantieperiode. Gelieve de persoonlijke gegevens reeds in te vullen.

 

Fiscale attesten

Voor alle kinder t.e.m. 12 jaar ontvangt u een fiscaal attest. Dit kan u downloaden uit uw klantenportaal op de website. Fiscale attesten zijn ten laatste beschikbaar in de maand januari volgend het sportkamp.

 

Diefstal of verlies

Vzw SportyFun kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de persoonlijke bezittingen van de deelnemers.

 

Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens van de deelnemer komen terecht in een bestand van vzw SportyFun en zullen enkel voor interne doeleinden gebruikt worden.

 

Foto’s

Vzw SportyFun neemt tijdens de sportkampen foto’s van de verschillende activiteiten en deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de facebook-pagina, de flyer of andere publicitaire doeleinden.

 

Klachten

Eventuele klachten dienen binnen de 5 dagen na het sportkamp via e-mail (info@sportyfun.be) te gebeuren

 

Voor meer informatie: Vzw SportyFun – info@sportyfun.be